Νόννος, Θεοφάνης

Νόννος, Θεοφάνης
(10ος αι.). Βυζαντινός γιατρός και συγγραφέας. Έγραψε πολλά αξιόλογα έργα της ειδικότητάς του, τα κυριότερα από τα οποία τιτλοφορούνται Επιτομή της Ιατρικής απάσης τέχνης, ιατρική εγκυκλοπαίδεια γραμμένη με εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Z’ του Πορφυρογέννητου, Διαιτητική και Ευπόριστα -χειρόγραφη φαρμακευτική συλλογή, της οποίας το πρότυπο σώζεται στη Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Βυζαντινή αυτοκρατορία — I Β.α., ή αλλιώς Μεταγενέστερο Ρωμαϊκό ή Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αποκαλείται συμβατικά το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα του τμήματος αυτού, που μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους συνέχισε περίπου για έντεκα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”